Reise
The journey

Noen på en reise - er et tema jeg har vært innom noen ganger. Helst en person i en mindre båt, på vann eller i luft. Det er noe symbolsk - livet er en slik reise. Ofte er motivet brukt om reisen mellom det jordiske og evige. Jeg er vokst opp med den kristne sangen: Når Du Går Over Floden. Men denne tanken eller reisen finnes i mange religioner og myter.

Someone on a journey - is a topic I've dwell upon a few times. Preferably one person in a smaller boat, in the sea or in the air. There is something symbolic - life is such a journey. Often, a metamorphosis used on the journey between the earthly and eternal. I grew up with the Christian song: When You Walk Over The River. But this thought or journey is central in many religions and myths.

akryl / acrylic

61x50 cm

2016